24 Ağustos 2010 Salı

özkan çelen video dersler


60.Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri
59.Reported Speech : Dolaylı Soru
58.Reported Speech : Dolaylı Anlatım
57.Passive Voice : Edilgen Cümle
56.Past Perfect Continuous : Sürekli Miş’li Geçmiş Za...
55.Past Perfect Tense : Mişli Geçmiş Zaman
54.Present Perfect Continuous : Sürekli Geçmiş Zaman
53.Present Perfect Tense : Etkisi Devam Eden Geçmiş Z...
52.I wish : " Keske " Cümle yapısı
51.Tenses in English : İngilizcedeki 16 zamanın genel...
50.Relative Clauses : Tamlama Cümleleri
49.If Conditionals : Şart Cümleleri
48.Active & Passive Causative - Etken & Edilgen Ettir...
47.Causative Verbs - Ettirgen Fiiller
46.Paired Conjunctions
45.Tag Questions : Teyit Soruları
44.Be able to : -ebilmek Cümle yapısı
43.Irregular Verb List : Düzensiz Fiiller Listesi
42.Simple Past Tense : -di'li Geçmiş Zaman
41.Baked Potato : Kumpir (Aktivite)
40.Boiled and Pounded Wheat Meal : Bulgur Pilavı
39.Present Continuous Tense : Şimdiki Zaman
38.Future Tense : Gelecek zaman
37.Future Tense Examples : Gelecek Zaman Örnekleri
36.Future Tense : Gelecek zaman (will & be going to)
35.Future Tense : Gelecek zaman (will)
34.Shall & Let's : Teklif Cümleleri
33.Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali...
32.Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri Durum hali (...
31.Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali...
30.Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali...
29.Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali...
28.Comparatives and Superlatives : Karşılaştırma Cüml...
27.Similarities : Benzerlikler (like, as ... as)
26.Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri (en)
25.Comparatives : Karşılaştırma Cümleleri (daha)
24.Apostrophe : Kesme İşareti
23.Ordering in a restaurant : Bir Restoranda Sipariş ...
22.Would like to : 'İstemek' Cümle Yapısı
21.Have got- Has got : Sahip olmak
20.The / a / an Articles : Belirteçler
19.Have to : Zorunluluk Cümlesi
18.Must : Mecburiyet Cümlesi
17.Should : Tavsiye Cümlesi
16.Can : Yapabilirlik Cümlesi
15.Can, Should, Must, Have to (Modals): Modallar gene...
14.Verbals (to/ing) : Fiilimsiler
13.There is There are : UYGULAMA
12.There is & There are : Bulunmak Cümlesi - 2
11.There is & There are : Bulunmak Cümlesi - 1
10Prepositions for place : Edatlar (yer zarfları)
9.This, That, These, Those : İşaret Zamirleri – Bu...
8.The Colours : Renkler
7.Ordinal Numbers : Sıra Sayıları
6.Telling the time : Saati sorma ve söyleme
5.Numbers : Sayılar (Sıfır - Trilyon)
4.Adverbs of Frequency : Sıklık Zarfları
3.Singular and Plural : Tekil ve Çoğul
2.Simple Present Tense (do,does) : Hareket Cümlesi ...
1.Simple Present Tense (am,is,are) : Durum Cümlesi (...
İngilizce ile Türkçe arasındaki bazı farklar